Priser

I forhold til “almindelig” fældning af træer, kræver fældning af svært placerede træer mere uddannelse, erfaring og udstyr, samt en god forsikring.
Prisen for avanceret træfældning (topkap) kan derfor ikke sammenlignes med simpel fældning af et fritstående træ.

Som en indikator for prisen kan følgende priskategorier bruges.

  • Træer der med de rigtige teknikker, kan fældes (lægges ned) i fuld højde
    Prisleje typisk: 1000 – 3000 kr.
  • Topkapning, hvor der ikke er objekter (huse, blomsterbed, m.m.) under træet.
    Prisleje typisk: 2000 – 5000 kr.
  • Topkapning, hvor der er objekter (huse, blomsterbed, m.m.) under træet.
    Prisleje typisk: 3000 – 8000 kr.

De ovennævnte beløb er udelukkende en indikator for prislejet, eftersom mange faktorer spiller ind, ikke mindst træets størrelse.
Dertil kommer at de nævnte beløb er for fældning alene, dertil kommer oprydning, med mindre man selv ønsker at klare dette. Her er nogle af de afgørende faktorer for prisen, afstand til vejen og adgangsforhold til vejen (havelåger, hæk osv.) samt naturligvis træets størrelse.

Det mest normale er, at jeg kommer forbi for at se forholdene, hvorefter jeg giver et tilbud, eller overslag, på pris for fældning, med eller uden oprydning.

De nævnte priseksempler er inkl. moms.