Forside

Kort om firmaet

Ginderskov & Have startede i 2014 med at tilbyde hækklipning, vertikalskæring, almindelig træfældning, og lignende have opgaver.
Allerede i 2015 udvides til at tilbyde topkapning, og nu er virksomhedens kerneområde fældning af hvad mange kalder for “problem træer”. Det vil sige træer der står på en måde så det kræver specielt udstyr, teknik, og uddannelse at fjerne dem.

Jeg er selv uddannet ved statens skovskole indenfor træfældning og topkapning.
Topkapning vil sige at man klatre i træerne ved hjælp af reb, med det formål at fælde eller beskære træerne.
Et andet udtryk der også bruges er Arborist, hvilket er et mere generelt udtryk for en person der arbejder med fældning og pleje af træer, oftest ved hjælp af klatring.

Udover arbejdet med træfældning, har jeg mange års erfaring fra både kommunalt og statslig redningsberedskab, hvor en væsentlig del af fokuset er på risikovurdering og håntering at sikkerhed i forbindelse med farlig og risikofyldt arbejde. Erfaring jeg på nogle punkter har kunne overføre til at højne sikkerheden i forbindelse med træfældning.

GinderSkov & Have’s arbejdsområde dækker over:

  • Træfældning
  • Topkapning
  • Opsavning af planker, med mini-savværk
  • Stubfræsning
  • Hækklipning
  • Udlejning af vertikalskærer (mosfjerner)

Derudover løser jeg ind i mellem andre opgaver indenfor “grov” have arbejde. Det kan være rydning af områder med buske og træer, eller andet arbejde der kræver brug af maskiner.