Forside

Kort om GinderSkov & Have

Ginderskov & Have startede i 2014 med at tilbyde hækklipning, vertikalskæring, almindelig træfældning, og lignende have opgaver.
I 2015 udvides til at tilbyde avanceret træfældning , sidenhen er netop avanceret træfældning (eller topkapning som det ofte kaldes) blevet virksomhedens primære arbejdsområde.
Avanceret træfældning handler om fældning af træer der står på en måde, så det kræver specielt udstyr, teknik, og uddannelse at fjerne dem.
Et typisk træ af denne type, står i en baghave eller baggård, hvor der ikke er plads til at ligge træet ned, og ikke mulighed for at få en lift tæt på træet. Ofte står træerne dog også foran huset, et sted hvor det ligeledes ikke er mulig/forsvarligt at fælde træet uden de rigtige teknikker og udstyr.

Jeg er selv uddannet ved statens skovskole indenfor træfældning og topkapning.
Topkapning vil sige at man klatre i træerne ved hjælp af reb, med det formål at fælde eller beskære træerne.
Et andet udtryk der også bruges er Arborist, hvilket er et mere generelt udtryk for en person der arbejder med fældning og pleje af træer, ofte ved hjælp af klatring.

Udover arbejdet med træfældning, har jeg mange års erfaring fra både kommunalt og statslig redningsberedskab, hvor en væsentlig del af fokuset er på risikovurdering og håntering at sikkerhed i forbindelse med farlig og risikofyldt arbejde. Erfaring jeg har taget med over i træfældnings branchen, til at højne sikkerheden.

GinderSkov & Have’s primære arbejdsområde er på nuværende tidspunkt primært indenfor Træfældning og Topkapning.

Derudover arbejdes lejlighedsvis med:

  • Beskæring
  • Opsavning af planker, med mini-savværk
  • Stubfræsning
  • Hækklipning
  • Udlejning af vertikalskærer (mosfjerner)